Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 στις 22.30

Cocktail party οικ.ενίσχυσης του αγώνα στο "Ζωή και Κότα"

πηγή : email που λάβαμε στις 25 Ιούνιος 03h