Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 στις 11.00

Συγκέντρωση αλληλεγγύης απολυμένου διανομέα Δ.Μ. του «Ζωή και Κότα”

Οι εργατικοί αγώνες δεν ποινικοποιούνται

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στα δικαστήρια για τον απολυμένο διανομέα Δ.Μ. του «Ζωή και Κότα"

Όλοι/ες στα δικαστήρια Πέμπτη 27/6, 11:00

πηγή : email που λάβαμε στις 25 Ιούνιος 03h