τι; : προβολή θεματική : ψυχαγωγία από : Παράρτημα

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013 στις 21.00

Προβολή: Η πόλη του θεού

κάθε πέμπτη στις 21.00 από τις 19.00 όπως κάθε πέμπτη αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο.

πηγή : http://anatopia.wordpress.com/2013/07/03/κύκλ