Τρίτη 23 Ιουλίου 2013 στις 23.00

Pre-camp party

Party οικονομικής ενίσχυσης της κίνησης για την προστασία του Αώου

επικοινωνία : http://protectaoos.blogspot.gr

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Ιούλιος 16h