Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013 στις 21.00

Αυτο-οργανωμένο bar/καφενείο αλληλεγγύης & οικ. ενίσχυσης

sakkas

πηγή : http://apertus.squat.gr/2013/07/21/1910/