Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013 στις 18.30

Workshop: Δημοκρατία και κινήματα στην ιστορία

Σας προσκαλούμε το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στο κοινωνικό χώρο για την ελευθερία Μικρόπολις (Βενιζέλου και Βασ. Ηρακλείου 18) στην εκδήλωση-συζήτηση με θέμα "δημοκρατία και κινήματα στην ιστορία" . Η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια του φεστιβάλ άμεσης δημοκρατίας και διοργανώνεται από τη διεθνή πολιτική ομάδα Πλατύπους. (http://thessaloniki.platypus1917.org/, http://platypus1917.org/).

Δημοκρατία και κινήματα στην ιστορία

Παράλληλα με την κρίση ξέσπασαν πρόσφατα σε διεθνές επίπεδο μαζικές κινητοποιήσεις που, μεταξύ άλλων, αναδείκνυαν όλες ως κεντρικό αίτημα αυτό της δημοκρατίας, μίας μάλιστα πραγματικής δημοκρατίας. Το αίτημα αυτό επανέρχεται με ποικίλες παραλλαγές σε όλη τη σύγχρονη ιστορία, σε διάφορους σταθμούς επαναστατικής σημασίας -- ενδεικτικά: 1789, 1848, 1917, 1968.

-Η ιστορία των αγώνων για το αίτημα αυτό σηματοδοτείται από πρόοδο ή οπισθοδρόμηση;

-Κάθε ιστορική στιγμή πραγμάτωνε μία επιπλέον βαθμίδα δημοκρατίας και η κίνηση αυτή μένει να ολοκληρωθεί σήμερα οριστικά από νέα κοινωνικά κινήματα, ή ίσως κάθε στιγμή αποτελούσε μία αποτυχία πραγμάτωσης που βάθαινε την παθολογία που γεννούσε εξαρχής την ίδια την ανάγκη για δημοκρατία;

-Η δημοκρατία αποτελεί τη λύση των κοινωνικών προβλημάτων ή την αναγκαία μορφή της εμφάνισής τους;

-Μπορούν να εξαντληθούν οι αμφισημίες του αιτήματος για δημοκρατία στην αντιπαράθεση μεταξύ αμεσότητας και αντιπροσώπευσης;

Στο workshop δεν θα δώσουμε απαντήσεις αλλά θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε μία συζήτηση και μία σειρά ερωτημάτων που προκύπτουν από την ιστορία και μπορεί ίσως να συμβάλουν στην αυτοκατανόηση του παρόντος, άρα και στον πιθανό επαναστατικό αυτομετασχηματισμό του.

πηγή : http://micropolis-socialspace.blogspot.com/20...