Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 στις 20.00

Προβολή: Ένας κόσμος υπόγειος

Προβολή της ταινίας "ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ" του Η.Πετρόπουλου

πηγή : email που λάβαμε στις 24 Σεπτέμβριος 14h