Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 στις 22.00

Αυτοδιαχειριζόμενο μπαρ

κάθε πέμπτη βράδυ στις 22:00 μπαρ στην κατάληψη terra incognita

πηγή : email που λάβαμε στις 23 Οκτώβριος 18h