Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 στις 18.30

Μάθημα Γερμανικών

Η ομάδα γερμανικών - μάθημα γερμανικών λαμβάνει χώρα στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Βοτανικός Κήπος εδώ και 3 χρόνια από τον Οκτώβριο του 2011. Το μάθημα ξεκίνησε ως ένα πείραμα μετάδοσης γνώσης με αντάλλαγμα την επιστροφή υπηρεσιών προς το χώρο, αλλά και πειραματικά ως προς το πως μπορεί να λειτουργήσει ένα μάθημα με όρους ισότιμων ρόλων μεταξύ καθηγητή/τριας και μαθητών.

Αποτέλεσμα αυτού του πειράματος είναι να λειτουργούν την τρίτη χρονιά 2 τμήματα γερμανικών στο χώρο, ένα αρχαρίων και ένα προχωρημένων, όπου στο τμήμα των αρχαρίων διδάσκουν οι περσινοί συμμετέχοντες της ομάδας γερμανικών. Τα μέχρι τώρα δείγματα είναι θετικά και στόχος της ομάδας είναι να ενθαρρυνθεί ένα μοντέλο μάθησης, στο οποίο ο καθηγητής/τρια ή ο συντονιστής/τρια του μαθήματος και οι συμμετέχοντες θα έχουν το ίδιο μερίδιο ευθύνης στην λήψη αποφάσεων σχετικά με την ύλη του μαθήματος και του τρόπου διδασκαλίας της.

Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε όχι μόνο να προσφέρουμε μία εναλλακτική πρόταση μαθήματος, αλλά και να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό κίνητρο για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, το οποίο έως τώρα είναι σχεδόν κατά κανόνα η απόκτηση ενός πτυχίου. Αντίθετα το κίνητρο που προτείνουμε, είναι η αυτοδιαχείριση της γνώσης μας με όρους που θέτουμε οι ίδιοι για τους εαυτούς μας. Η ομάδα παραμένει ανοιχτή σε πειραματισμούς και νέες ιδέες συνδιαμόρφωσης του μαθήματος γερμανικών.


Τα μαθήματα γίνονται κάθε Παρασκευή 18.30-20.30(αρχάριοι)
18.30-21.30(προχωρημένοι)

πηγή : http://votanikoskipos.blogspot.com/2013/11/bl...