Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 στις 20.00

Μαθήματα αυτομόρφωσης πάνω στο Β' τόμο του Κεφαλαίου

Την Τρίτη 4/2 στις 20.00 θα γίνει η δεύτερη ενότητα των μαθημάτων αυτομόρφωσης πάνω στο Β' τόμο του Κεφαλαίου με τίτλο: "Η θέση του δεύτερου τόμου στο συνολικό σχέδιο του Κεφαλαίου".

Θα γίνει επίσης μια εισαγωγή στα περιεχόμενα του Β' τόμου του Κεφαλαίου.

πηγή : https://athens.indymedia.org/calendar/event.p...