Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 στις 20.00

Ο ανθρωπολογικός τύπος της αποανάπτυξης και το φάντασμα της προόδου

Φτιάχνουμε τον Κόσμο που Θέλουμε Μέσα στον Κόσμο που θέλουμε να Ξεπεράσουμε

Εισηγητές: Γιώργος Λιερός (Συγγραφέας), Γιάννης Μπίλλας Συγγραφέας, Κίνηση από Κοινού)

επικοινωνία : http://akthess.blogspot.gr/

πηγή : email που λάβαμε στις 10 Φεβρουάριος 14h