Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010 στις 19.00

Εκδήλωση Καλλιεργώντας τη συνεργασία και την αλληλεγγύη σε πετρώδες έδαφος

Η εκδήλωση θα ασχοληθεί με τα παρακάτω ερωτήματα:

  • Πώς μετασχηματίζεται ένας "συνεταιρισμός" σε συνεταιρισμό;
  • Πώς οικοδομούνται σχέσεις συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, πώς αίρεται ο διαχωρισμός παραγωγών-καταναλωτών;
  • Τα ζητήματα της παραγωγής ενός προϊόντος αφορούν μόνο αυτούς που το παράγουν;
  • Τι αντιπαραθέτουμε στις αγορές;
  • Οι βιολογικές αγορές είναι χόμπι των αστών;
  • Πώς κοινωνικοποιούνται τα μέσα παραγωγής;
  • Πώς δημιουργούμε κοινότητες;
  • Πώς αποκτούν οι λέξεις νόημα;

πηγή : http://www.stousdromous.gr/blog/desc/3_6_10.h...