Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014 στις 14.00

Εργαστήρι: Ρεύματα και Ρευματισμοί

εργαστήριο της ομάδας "τέτοιες, εκείνες κι απαυτές"

Ένα εργαστήριο διερεύνησης του έμφυλου ρόλου της γυναίκας.

Παράλληλοι τόποι συζητήσεων για τους έμφυλους ρόλους, τα έμφυλα στερεότυπα, τις τάσεις και τις εντάσεις του φεμινισμού σήμερα.

πηγή : http://www.embros.gr/index/