Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 στις 18.00

Συνάντηση Ομάδας Αυτομόρφωσης: Ρίζες & Ανατομία του ναζιστικού φαινομένου

πηγή : http://katalipsielaia.squat.gr/