Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 στις 19.30

Προβολή: Princess Mononoke

του Hayao Miyazaki

πηγή : email που λάβαμε στις 7 Απρίλιος 16h