Τρίτη 29 Απριλίου 2014 στις 20.00

Ομάδα αυτομόρφωσης και συζήτησης του Β' τόμου του Κεφαλαίου

πηγή : https://athens.indymedia.org/calendar/event.p...