Κυριακή 15 Ιουνίου 2014 στις 21.00

Αντιμιλιταριστικό 3ημερο συναυλιών αλληλεγγύης

πηγή : http://autodiaxirizomenostekikarditsas.espivb