Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 στις 19.30

Φεστιβάλ αυτοδιαχείρισης και κοινωνικής αλληλεγγύης

εκδήλωση με εργαζόμενους της βιο.με.

live

workshop και προβολές

πηγή : email που λάβαμε στις 17 Μάιος 15h