Παρασκευή 30 Μαίου 2014 στις 20.00

Εκδήλωση/βιβλιοπαρουσίαση: Ο Αμερικανός εργάτης (η ζωή στο εργοστάσιο)

Εκδόσεις Κινούμενοι Τόποι με την πολιτική υποστήριξη
της Συνέλευσης για την Κυκλοφορία των Αγώνων

www.kinoumenoitopoi.gr / skya.espiv.net

πηγή : http://autonomosteki.espivblogs.net/2014/05/26/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BF-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC%CF%84/