Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 στις 21.00

Συζήτηση: σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης - εξαίρεση ή κανόνας;

((i)) Εκδήλωση - Συζήτηση

Εκδήλωση - Συζήτηση

από Κατάληψη στο Μπίνειο

Ημέρα/Ώρα: 11/06/2014 στις 9:00:00 ΜΜ, Μυτιλήνη / Κατάληψη στο Μπίνειο

Σύγχρονα Στρατόπεδα Συγκέντρωσης: Εξάιρεση ή Κανόνας

πηγή : https://athens.indymedia.org/event/51585/