Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014 στις 20.00

Καφενείο-μπαρ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕΚΙΟΥ

πηγή : email που λάβαμε στις 27 Αύγουστος 10h