Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 στις 21.00

Live

Live με Krush ,grind/crush ( Ολλανδία), Procrastinate, hardcore punk (Καρδίτσα), Σμπαράλια , cannibal thrash (Veroia)

πηγή : http://autodiaxirizomenostekikarditsas.espivblogs.net/