Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014 στις 22.00

Εβδομαδιαίο αυτοδιαχειριζόμενο bar

κάθε Πέμπτη αυτοδιαχειριζόμενο bar στην κατάληψη Terra Incognita μετά τις 22:00.

πηγή : email που λάβαμε στις 18 Σεπτέμβριος 02h