Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 στις 18.00

Κύκλος συζητήσεων για το Κράτος: Έκκληση για σοσιαλισμό

H Ομάδα Αυτομόρφωσης της Αυτοδιαχειριζόμενης Δανειστικής Βιβλιοθήκης συνεχίζει μελετώντας την σκέψη του Gustav Landauer μέσα από τo βιβλίο του «Έκκληση για Σοσιαλισμό», κάθε Τρίτη στις 18:00.

Συνεχίζοντας τον κύκλο συζητήσεων για το Κράτος,
η Ομάδα Αυτομόρφωσης της Αυτοδιαχειριζόμενης Δανειστικής Βιβλιοθήκης,
μετά τον "Ηγεμόνα" του Machiavelli, την "Δεύτερη Πραγματεία περί Κυβερνήσεως" του John Locke, το "Κοινωνικό Συμβόλαιο ή Αρχές Πολιτικού Δικαίου" του J. J. Rousseau,
την "Πολιτική Πραγματεία" του Baruch Spinoza, τον "Λεβιάθαν" του Thomas Hobbes,
τα "Το κράτος και ο Ιστορικός του Ρόλος" και "Αλληλοβοήθεια" του Pyotr Kropotkin,
τα «Θεός και Kράτος» και «Κριτική της Υπάρχουσας Κοινωνίας» του Mijaíl Bakunin θα μελετήσει την σκέψη του Gustav Landauer μέσα από τo βιβλίο του
«Έκκληση για Σοσιαλισμό».

Τα μαζέματα της ομάδας θα γίνονται κάθε Τρίτη στις 18.00
στο Αυτόνομο Στέκι Ζ. Πηγής 95-97 & Ισαύρων.

πηγή : http://autonomosteki.espivblogs.net/2014/09/2...