Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014 στις 19.00

Εκδήλωση-συζήτηση με 3 μέλη του εγχειρήματος Cooperativa Integral Catalana

Για πρωτη φορα ακούσαμε για την Cooperativa Integral Catalana όταν το 2011 ο Didac Costa ηταν καλεσμένος στο φεστιβάλ της αμεσης δημοκρατιας.

Απο τότε το εγχείρημα τους έχει αναπτυχθεί, απλώνεται σε πολλές πτυχες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής και έχει πάνω απο 2000 συμμετέχοντες.

Αξίζει να το γνωρίσουμε απο κοντα.

Μικρόπολις την Τεταρτη στις 19.00

Inline images 1

Cooperativa Integral Catalana

Ενα ζωντανό παράδειγμα ολοκληρωμένης αυτοδιαχείρισης, αυτονομίας και παράλληλων κοινωνικών δομών

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου τρία ενεργά μέλη της Cooperativa Integral Catalana από τη Βαρκελώνη θα μιλήσουν για το εγχείρημα, τις πρακτικές και τις στρατηγικές δημιουργίας παράλληλων δομών αυτονομίας και αυτό-οργάνωσης. Το δίκτυο αυτό δραστηριοποιείται, μέσω συγκεκριμένων πρακτικών και μεθόδων οργάνωσης και συντονισμού, σε θέματα εναλλακτικής οικονομίας, οικονομικής ανυπακοής, εναλλακτικών δομών υγείας, παραγωγής-κατανάλωσης, απασχόλησης, στέγασης, χρηματοδότησης, νομικής υποστήριξης, από-ανάπτυξης κ.α.

Πού: Μικρόπολις-Κοινωνικός χώρος για την ελευθερία.

Βενιζέλου και Βασ. Ηρακλείου 18, Θεσσαλονίκη

Πότε: Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014, 19:00

Η Cooperativa Integral Catalana είναι μια πρωτοβουλία κοινωνικής μετάβασης που προωθεί τη δικτύωση και την αυτοδιαχείριση σε όλες τις πτυχές της ζωής, την επαναφορά των σχέσεων εμπιστοσύνης και αλληλο-υποστήριξης, την υπεράσπιση των ανθρώπων απέναντι στις τράπεζες, στο κράτος και σε όλες τις καπιταλιστικές δομές.

Το δίκτυο ξεκίνησε τη διαδρομή του το Μάιο του 2010 και όρισε τον εαυτό του ως εξής:

Cooperativa γιατί πρόκειται για ένα σχέδιο με πολιτικές και οικονομικές πρακτικές αυτοδιαχείρισης, με ίση συμμετοχή όλων των μελών του, χρησιμοποιώντας το νομικό σώμα του δικτύου στρατηγικά για να προστατεύσει αυτές τις πρακτικές.

Integral, γιατί περικλείει όλα τα βασικά στοιχεία ενός οικονομικού συστήματος: παραγωγή, κατανάλωση, χρηματοδότηση, κοινωνικό(εναλλακτικό) νόμισμα, καθώς και γιατί θέλει να ενσωματώσει και όλα αυτά που είναι απαραίτητα για τη ζωή και την αναπαραγωγή της.

Catalana , γιατί οργανώνεται και λειτουργεί εντός της Καταλανικής επικράτειας.

Το CIC έχει μια πολυσύνθετη δομή και οργάνωση με πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Με αρχές όπως τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας, την από-ανάπτυξη, τη δέσμευση και αυτοαξιολόγηση, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία, οργανώνεται σε διάφορες συλλογικότητες που έχουν και ανεξάρτητη λειτουργία αλλά και συμμετοχή στο Δίκτυο με ίσες υποχρεώσεις και λόγο στις διάφορες επιτροπές που η καθεμία τρέχει τακτικές συνελεύσεις και ομάδες εργασίας.

Για κάθε project υπάρχει και μια αντίστοιχη συλλογικότητα (με εσωτερική λειτουργία και δράσεις) και αντίστοιχες (οριζόντιες) επιτροπές. Τα project οργανώνονται στους εξής τομείς.

1. Τοπικό Δίκτυο (Territorial network):

- Οικο-Δίκτυο (Eco-network) με δομές και σύστημα ανταλλακτικής οικονομίας, οικονομίας της εγγύτητας κ.α.

-Εστίες Τοπικής Αυτοδιαχείρισης (Local self management Hubs) :

Ομάδες οικονομικής ανυπακοής, φορολογικής αντίστασης και αυτο-οργάνωση, αυτο-οργάνωση των οφειλετών.

Crowdfunding -συλλογικής μικρο-χρηματοδότησης- συστήμα άτοκων πιστώσεων προς συλλογικότητες.

Ομάδες για την απασχόληση και υποστήριξη των αυτο-απασχολούμενων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Ομάδες στέγασης και τράπεζα δεδομένων διαθέσιμων ιδιοκτησιών, συλλογικότητα κοινωνικής στέγης )

Σχέδια συνεργατικότητας τοπικής κοινωνίας.

Κοινωνικά κέντρα, καταστήματα, βιβλιοθήκες.

Κοινωνική αγορά, κοινωνικό νόμισμα, "ανταλλαξιμότητα".

-Αυτόνομα Προγράμματα (Autonomous Projects of Collective Initiative -APCI) δηλαδή στήριξη και παροχή ιδιοκτησίας και πόρων του δικτύου προς αυτόνομα ανεξάρτητα εγχειρήματα

-Άλλες πρωτοβουλίες των συλλογικοτήτων του δικτύου (Other initiatives of the integral cooperatives)

2. Οικονομικό Σύστημα

-Αυτόνομο σύστημα χρηματοδότησης (Auto-Financing) μέσω της CASX (Συλλογικό Αυτόνομο Δίκτυο Κοινωνικής Χρηματοδότησης)

-Αυτο-απασχόληση (παροχή νομικού προσώπου για έκδοση τιμολογίων και φορολογική εκπροσώπηση μέσω του θεσμού του αυτόνομου μέλους,κ.α.

-Αστική(νομική) και Νομική Ανυπακοή (γραφεία νομικής συμβουλευτικής και πρακτικών πάνω σε φορολογία και χρέη)

-Κοινωνικό νόμισμα (ηλεκτρονικό σύστημα CES Community Exchange System και ECOs -εναλλακτικό νόμισμα

3.Δημόσιο συνεργατικό σύστημα

-Κέντρο Προμηθειών Καταλονίας -Supply Center (Οργάνωση και συντονισμός αυτόνομων παραγωγών και καταναλωτών καθώς και μέσων μεταφοράς, ανάπτυξη λογισμικού (software) για παραγγελίες, προμηθευτές κτλ, κάλυψη αναγκών σε συνεργασία με την ομάδα απασχόλησης, ανάμειξη κοινωνικού νομίσματος κ.α..)

- Συλλογικότητα Στέγασης (διάφορες πρακτικές όπως καταλήψεις χώρων, αυτο-δόμηση, εναλλακτικές συμφωνίες ανταλλακτικής στέγασης χωρίς χρηματική ενοικίαση, αυτόνομα καραβάνια κ.α.)

-Παιδεία ( σύστημα δικτύωσης και δράσεις εγχειρημάτων ελευθερειακής εκπαίδευσης και εναλλακτικών μοντέλων , αυτοδιαχειριζόμενο σύστημα εκπαίδευσης, αυτοδιδασκαλία, συλλογή υλικού και στρατηγικών αναγνώρισης εναλλακτικών εκπαιδευτικών θεσμών κ.α. )

-Υγεία(Σύστημα Συλλογικής Δημόσιας Υγείας)πρακτικές ανατροπής του ηγεμονικού μοντέλου υγείας, απο-εμπορευματοποίηση της υγείας, ολιστική προσέγγιση, πλήρης συμμετοχή δηλ κατάρριψη ρόλου ασθενή ως άμοιρου υποκειμένου, αλλά ανάπτυξη συστήματος με ενεργούς και υπεύθυνους ανθρώπους για τη διατήρηση της υγεία τους)

……………………………………

Το CIC συντάσσεται ταυτόχρονα με όλα τα κινήματα που δημιουργούν νέες οργανωτικές δομές σε όλες τις πτυχές της ζωής και που εξασφαλίζουν ισότητα στις αποφάσεις και αυτάρκεια στην ικανοποίηση των ζωτικών αναγκών του καθενός. Το CIC απαντάει στο κάλεσμα οποιουδήποτε εγχειρήματος προς την συλλογική (integrated) επανάσταση που βασίζεται σε αξίες όπως αυτονομία και αυτοδιαχείριση εκτός του τρέχοντος μοντέλου του κρατικού ελέγχου, του καπιταλισμού και οτιδήποτε στέκεται ενάντια στις σχέσεις σεβασμού μεταξύ ανθρώπων και περιβάλλοντος. INFO: http://cooperativa.cat/en/4390-2/

πηγή : email received on 7 Οκτώβριος 17h