Πέμπτη 1 Ιουλίου 2010 στις 20.00

Το νερό και η ενέργεια στον έλεγχο της κοινωνίας

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσίαση σχετικά με το eco-camping που θα γίνει στις 15-20 Ιουλίου στην παραλία Μαραθιάς στον Αστακό Αιτ/νίας, και ιδιαίτερα των εξής θεμάτων:

  • Πρωταγόρας VS Kαλλικράτη: Οι δυνατότητες των τοπικών αυτοθεσμίσεων Αλέξανδρος Σχισμένος (Χειρονομία Α.Κ.)
  • Το αγροτικό-διατροφικό ζήτημα και τα οριζόντια δίκτυα διακίνησης προϊόντων Φώτης Γιάγκας (Συνεργατική τροφίμων Μικρόπολις)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το eco-camping μπορείτε να βρείτε εδώ.

πηγή : http://www.stousdromous.gr/blog/desc/1_7_10.h...