Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 στις 20.00

Workshop: Εισαγωγή στο linux

Τα workshops θα επαναλαμβάνονται μετά από κάθε συνέλευση του DLN

πηγή : email που λάβαμε στις 14 Οκτώβριος 02h