Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014 στις 18.00

40 χρόνια hip hop culture, movement, resistance

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Νοέμβριος 15h