Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014 στις 18.00

Πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου

ΕΕΚ

πηγή : http://www.eek.gr/