Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 στις 20.00

Μαθήματα Αυτομόρφωσης για το Κεφάλαιο του Μαρξ

Tα μαθήματα συνεχίζονται με το δεύτερο μέρος της ανασκόπησης των αντιφάσεων του κεφαλαίου. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για τις μεταβαλλόμενες αντιφάσεις. Τουτέστιν,

1. Η αντίφαση ανάμεσα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη διαθεσιμότητα των ανθρώπων
2. Οι αντιφάσεις του καταμερισμού της εργασίας
3. Η αντίφαση ανάμεσα στο μονοπώλιο και τον ανταγωνισμό, τη συγκεντροποίηση και την αποκέντρωση του κεφαλαίου
4. Η άνιση γεωγραφική ανάπτυξη
5. Η αντίφαση ανάμεσα στη συσσώρευση πλούτου και τη συσσώρευση αθλιότητας
6. Η αντίφαση ανάμεσα στην αναπαραγωγή του κεφαλαίου και την κοινωνική αναπαραγωγή
7. Η αντίφαση ανάμεσα στην ελευθερία και την κυριαρχία

Ομάδα Αυτομόρφωσης και Συζήτησης του Κεφαλαίου

πηγή : email που λάβαμε στις 24 Νοέμβριος 17h