Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014 στις 18.30

Εκδήλωση για τον έλεγχο της τροφής & τα μεταλλαγμένα

Εκδήλωση-συζήτηση για τον έλεγχο της τροφής και τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς

επικοινωνία : (votsalo.org)

πηγή : http://pasamontana.blogspot.com/2014/11/blog-...