Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 στις 20.00

Live Electric Litany & Living under Drones

ΕLECTRIC LITANY(ΑΓΓΛΙΑ)

LIVING UNDER DRONES(ΓΙΑΝΝΕΝΑ)

επικοινωνία : analipexsi@espiv.net

πηγή : email που λάβαμε στις 28 Νοέμβριος 23h