τι; : πορεία θεματική : αλληλεγγύη

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στις 19.00

Πορεία αλληλεγγύης στον Ν.Ρωμανο και στους συλληφθέντες της πρωινής πορείας

Αντικατασταλτικη Πορεία αλληλεγγύης στον Νίκο Ρωμανο και.στους.συλληυθεντες της.πρωινής πορείας

Κατάληψη ΕΚΘ

πηγή : email που λάβαμε στις 6 Δεκέμβριος 17h