Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 στις 19.00

Αυτο-οργανωμένοι, κατειλημμένοι χώροι και αστικό τοπίο, μέσα στο ευρ. πλαίσιο

Πέμπτη 11 Δεκέμβρη 2014, 7:00 μ.μ. Αυτο-οργανωμένοι, κατειλημμένοι χώροι και αστικό τοπίο, μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο

Μια ανοιχτή συζήτηση με την ομάδα Pakhuis de Zwijger από το Άμστερνταμ, στα πλαίσια επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Αθήνα.

Περισσότερα:

http://www.dezwijger.nl/126954/nl/metropolitan-field-trip-athens

Η συζήτηση θα είναι στα αγγλικά και ελληνικά.

Thursday December 11, 7:00 p.m. Self-organized, occupied spaces and the historical urban landscape discussion in the european context

An open, informal discussion at the self-organized Embros theatre with a group organized from Amsterdam (Pakhuis de Zwijger) visiting Athens.

The discussion will be held in english and greek.

More: http://www.dezwijger.nl/126954/nl/metropolitan-field-trip-athens

πηγή : http://embros-theater.blogspot.com/2014/12/11...