Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 στις 18.00

Απολογιστική συνέλευση της Συνέλευσης Αλληλεγγύης από το Παράρτημα

Την Κυριακή στις 18.00 στο Παράρτημα θα γίνει η απολογιστική συνέλευση της Συνέλευσης Αλληλεγγύης από το Παράρτημα για το κίνημα αλληλεγγύης στο σύντροφο Νίκο Ρωμανό και τις κινήσεις που έγιναν σε τοπικό επίπεδο.

Συνέλευση Αλληλεγγύης από το Παράρτημα

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1537026/