Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 στις 19.00

Παρουσίαση της ομάδας Antifa Sounds, συζήτηση + after PreRelease party & DJ action

πηγή : email που λάβαμε στις 15 Δεκέμβριος 10h