Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014 στις 18.00

Προλεταριακή συνάθροιση

πηγή : http://swbanergwn.espivblogs.net/2014/12/24/1386/