Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015 στις 20.00

Βιβλιοπαρουσίαση & συζήτηση για τις καινούριες σημασίες της αυτονομίας που αναδύονται

πηγή : http://www.nosotros.gr/3038/