Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015 στις 19.00

Συνάντηση για την δημιουργία θεατρικής ομάδας

πηγή : http://micropolis-socialspace.blogspot.com/20...