Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 στις 19.00

Πρώτη συνάντηση φωτογραφικής ομάδας

πηγή : http://micropolis-socialspace.blogspot.com/20...