Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 στις 20.00

Aντιμιλιταριστικό καφενείο με τσίπουρα και μεζέδες

πηγή : email που λάβαμε στις 23 Φεβρουάριος 22h