Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010 στις 11.00

BANQUET: Συγκέντρωση στα δικαστήρια

συγκέντρωση στα δικαστηρια όπου δικάζεται με ψευδείς κατηγορίες μέλος της επιτροπής

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...