Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 στις 20.00

Συνέλευση Κατάληψης Ελαία

Συνέλευση της κατάληψης Ελαία

επικοινωνία : http://katalipsielaia.squat.gr/

πηγή : email που λάβαμε στις 7 Μάρτιος 20h