Σάββατο 14 Μαρτίου 2015 στις 12.00

Αγροκολλεκτίβα Κατάληψης Ελαία

Επόμενη συνάντηση της Αγροκολλεκτίβας της Κατάληψης Ελαία

Σάββατο 14/3 - 12:00

επικοινωνία : http://katalipsielaia.squat.gr/

πηγή : email που λάβαμε στις 7 Μάρτιος 20h