τι; : εκδήλωση θεματική : παιδεία από : ομΜΙΚΡΟ

Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 στις 18.30

Η απελευθερωτική παιδαγωγική του Paulo Freire

πηγή : email που λάβαμε στις 26 Μάρτιος 12h