Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 στις 16.00

Καφενείο στο Βιολογικό

Καφενείο @ Στέκι στο Βιολογικό ή και έξω από αυτό

πηγή : email που λάβαμε στις 28 Μάρτιος 14h