Τρίτη 12 Μαίου 2015 στις 20.00

Μαθήματα αυτομόρφωσης για το Κεφάλαιο του Μαρξ

Αυτή την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί το 22ο μάθημα αυτομόρφωσης πάνω στον δεύτερο τόμο του Κεφαλαίου του Μαρξ.

Τίτλος του μαθήματος: Νεότερες αναλύσεις της κοινωνικής αναπαραγωγής

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου τόμου θα περάσουμε σε κάποιες νεότερες μαρξιστικές θεωρίες της κοινωνικής αναπαραγωγής που συμπληρώνουν και εκσυγχρονίζουν τη θεωρία του Μαρξ για την αναπαραγωγή του κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε θεωρίες της αναπαραγωγής στην εκπαίδευση, την οικογένεια (σχέσεις των δύο φύλων) και τον ελεύθερο χρόνο.

πηγή : https://athens.indymedia.org/event/57218/