Κυριακή 31 Μαίου 2015 στις 20.00

Καταργήστε τα εστιατόρια - Μια εργατική κριτική στη βιομηχανία του επισιτισμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑΣ από το προλεταριακό δίκτυο

πηγή : email που λάβαμε στις 29 Μάιος 01h