Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015 στις 21.00

Γυναικεία απελευθέρωση: μια ματιά από τους αγώνες των γυναικών στην τσιάπας

εκδήλωση-συζήτηση (θα προηγηθεί προβολή)

πηγή : email που λάβαμε στις 6 Ιούνιος 19h