Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 στις 15.00

Εργαστήριο Αυτοδιαχείρισης, Κοινών, Πολιτικής, Τέχνης και Ακτιβισμού

Μαθαίνοντας από την εμπειρία

πηγή : http://embros-theater.blogspot.com/2015/06/13...